Στόχος του προγράμματος

Να εισάγει τους μαθητές στον κόσμο της στατιστικής δίνοντας τους μια εικόνα για το πώς μπορούν να κατανοούν και να χρησιμοποιούν οι ίδιοι τα στατιστικά στοιχεία στην καθημερινότητά τους.

Να ενημερώσει τους μαθητές για το σημαντικό ρόλο και τη χρήση των επίσημων στατιστικών στη δημόσια πολιτική, την οικονομία και τους άλλους τομείς της ζωής.

Να ενημερώσει τους μαθητές για τον τρόπο παραγωγής των επίσημων στατιστικών, ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά και διεθνή στατιστικά πρότυπα σε όλους τους τομείς και τηρώντας απαρέγκλιτα τις αρχές και τους κανόνες που προβλέπονται στην Ελληνική και Ενωσιακή στατιστική νομοθεσία.