Διαδικασία συμμετοχής

Τα σχολεία που επιθυμούν να επισκεφθούν την ΕΛΣΤΑΤ μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, συμπληρώνοντας  την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τουλάχιστον 2 μήνες πριν την επιθυμητή ημερομηνία, για τον καλύτερο προγραμματισμό των επισκέψεων, καθώς τηρείται σειρά προτεραιότητας. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται άμεσα για τη διαθεσιμότητα της ζητούμενης ημερομηνίας.