Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πειραιώς 46 και Επονιτών, 185 10 Πειραιάς

Τηλέφωνα: 213 135 2023, 213 135 2315, 213 135 2348

Ώρες επικοινωνίας: 08:00 - 14:00

 

Υπεύθυνοι:

Ακριβή Νικολακοπούλου
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων

Θεοχάρης Τσίγκας
Προϊστάμενος του Τμήματος Βιβλιοθήκης

Νεκταρία Τσιλιγκάκη
Προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Μεθοδολογίας και Διεθνών Σχέσεων