* Παρακαλούμε επιλέξτε ημερομηνία που να αντιστοιχεί σε ημέρα Τρίτη ή Πέμπτη